Skupina E&S

V rámci skupiny E&S, tj. v Rakousku, České republice, na Slovensku a v Polsku, v současnosti pracuje 40 zaměstnanců interní správy a více než 3.000 poradců a poskytovatelů doporučení působících ve více než 65 obchodních zastoupení. Zde najdete přehled poboček.

‘Při založení společnosti E&S jsme měli vizi nabídnout soukromým a drobným investorům stejné možnosti investování peněz, jaké mají institucionální investoři, jako například pojišťovny a banky.
Této filosofii jsme dodnes zůstali věrni a zachováme ji do budoucna i pro další generace.’

– Manfred Zettl a Leopold Krauthaufer, zakladatelé es investments zkušenosti