E&S Investments Czech Republic, s.r.o.

Předmět podnikání:

a) Činnost investičního zprostředkovatele ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“) jako jsou:
– zprostředkováni obchodu a služeb;
– poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
c) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Upozornění

Obchodní partneři společnosti es-investments recenze Česká investiční konference, s.r.o. poskytují investiční poradenství a investiční zprostředkování účetna základe písemné smlouvy uzavřené se společnosti E&S Investments Czech Republic, s.r.o., která je zaregistrována u České národní banky jako investiční zprostředkovatel,jako její vázaní zástupci ve smyslu § 32a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. , Obchodní partneři společnosti E&S Investments Czech Republic, s.r.o. jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců vedeném Českou národní bankou.

Právní upozornění

E&S CZ neustále kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách. Navzdory veškeré péči může však v mezidobí dojít ke změně dat, které jsou, nebo budou na těchto stránkach uvedeny. Společnost proto neodpovídá ani neručí za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací. Totéž platí i pro jiné webové stránky, na něž je odkazováno prostřednictvím hypertextových odkazů. Zobrazení těchto webových stránek proto probíhá na vlastní nebezpečí. E&S CZ neodpovídá za obsah webových stránek, na které se lze napojit výše uvedeným způsobem.

Změny

E&S CZ si dále vyhrazuje právo kdykoliv měnit či doplňovat zveřejněné informace. E&S CZ nepoužívá své webové stránky za účelem poskytování investičního poradenství nebo jiných doporučení třetím osobám. Informace na těchto webových stránkách a/nebo jejich součásti nejsou spolehlivým podkladem pro investiční nebo jiná rozhodnutí. Prosím kontaktujte svého poradce před tím, než učiníte jakékoliv rozhodnutí. Obsah webových stránek společnosti E&S CZ je chráněn příslušnými právními předpisy a to především mezinárodním autorským právem a zákonem č. 122/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Společnost E&S CZ upozorňuje uživatele internetových stránek, že bez předchozího souhlasu společnosti E&S CZ nejsou oprávněni k použití obsahu těchto internetových stránek způsobem, který je v rozporu s autorským zákonem.