Jednorázová investice

pro optimální zhodnocení Vašeho majetku

Jednorázová investice se vyplatí, když už máte k dispozici větší finanční obnos a chcete se od začátku podílet na vývoji fondu. Můžete začít s jednorázovou investicí již od částky ve výši 65.000,- Kč.

Sami určíte

  • jak dlouhá má být doba splatnosti,
  • kdy si přejete vyplatit Váš investovaný kapitál,
  • jaké riziko podstoupíte a
  • jaký má být růst, o který usilujete.

Díky rozmanitosti fondů si můžete vybrat!

Příklad kalkulace*

Předpokládejme, že investujete 10 000 EUR. Z uvedeného grafického znázornění můžete vyčíst, jak by se tato částka zvětšila při nejrůznějších renditách. Při výnosnosti v průměru 8 % ročně by například za 20 let činil stav Vašeho depozitu již více než 46 000 EUR!