Věcné Hodnoty – Investiční Zprostředkovatel vám Ukáže, Jak Chytře Získat “Skutečné Hodnoty”

Možnosti financování bydlení svět nabízí nesmírně pestrou paletu produktů a možností pro vytvoření, uchování a zhodnocení majetku. Nejznámějšími jsou vkladní knížky, stavební spoření a životní pojištění. Tyto varianty jsou však jen velmi malým výřezem skutečných možností – a nutno dodat, že především pro realizaci dlouhodobých záměrů, tyto výrobky stavební spoření úroky. To proto, že buď nabízejí příliš malou flexibilitu, neboť peníze jsou vždy vázány na dlouhou dobu a když je člověk v naléhavé situaci opravdu potřebuje, nejsou dostupné, anebo jsou výnosy příliš malé.

Nyní není navíc kvůli kvůli nízkým úrokům vhodná ani jedna z těchto možností. U těchto tzv. peněžních hodnot vzniká vždy problém, že peníze kvůli inflaci dlouhodobě ztrácejí hodnotu.
Věcné hodnoty, jako jsou nemovitosti, akcie, investiční fondy nebo drahé kovy, naproti tomu nabízejí dlouhodobě uvažujícím investorům zajímavé výhody. Nepodléhají inflaci, ale naopak při správné volbě
a v dostatečně dlouhém časovém období stále nabývají na hodnotě.

Pro každý cíl existuje vhodná investice.

Ať už si chcete splnit jakékoliv cíle. Není každá investice vhodná pro každý cíl.
Vkladní knížky jsou vynikající pro krátkodobé cíle, ale kvůli nízkým úrokům jsou méně vhodné pro dlouhodobé cíle. U dlouhodobých cílů sázejte raději na věcné hodnoty. Právě cenné papíry jako jsou podílpodílové listy v investičních fondech, jsou k tomu předurčené, protože díky nim lze ukládat peníze pružněji a zpravidla neexistují žádné fixní doby splatnosti nebo závazné lhůty.
Kromě toho je smysluplné nakoupit jako doplněk drahé kovy ve fyzické formě. Zde není v centru pozornosti výnosnost, ale uchování hodnoty.